Son Dakika
28 Şubat 2015 Cumartesi

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi

23 Ağustos 2012 Perşembe, 11:50
samsun-egitim-arastirma-hastanesi-1

Yıl 1895; Osmanlı İmparatorluğunun Canik Sancağının merkezi. Sancağın mülkî- Âmiri en büyük yöneticisi mutasarrıf, Osmanlı İmparatorluğunda (sancak) mutasarrıflık, Valilikten küçük Kaymakamlıktan büyük idâri bir teşkilat.

Canik sancağı hudutları bugünkü Samsun il hudutlarına yakın bir halde, yalnız bir çok ilçeler bucak halinde.

Doğu Karadeniz bölgesinde yalnız Trabzon ve Amasya vilayet.

Bu yıllarda Samsun’da elektrik ve demiryolu yok. Samsun’un Başkent İstanbul ile bağlantısı deniz yolu ile sağlanmakta, İç Anadolu ile ulaşımı kervanlar, yük arabaları ve yaylılar ile yapılmakta.

Samsun’un şehir nüfusu takriben 15.000 civarında, Selahiye Mahallesi ve etrafında Ermeniler, Odun Pazarı civarında Rumlar ekseriyette. Türkler Saitbey ve Kale Mahallerinde oturmakta.

Samsun’da bu dönemde Hastane yok. Serbest doktorluk yapmakta olan 7-8 Ermeni ve Rum pratisyen doktor var. Mütehassıs doktor mevcut değil. Dr. Kanadal Aleksandros, Dr. Marki, Dr. Uranas, Dr. Değirmencioğlu Hirisahaidis bu doktorlardan bazıları…

Bugünkü Vidinli Oteli arkasında, halen Samsun Palas Oteli olarak bulunan binanın yerinde, iki katlı ahşap bir bina Belediye tarafından hasta ve düşkünlerin barınağı bir güçsüzler yurdu şeklinde hizmete açılmıştır. Belediye Tabibi Tevfik bey buradaki hasta ve yaşlıların tedavisini yapmakta idi. Bu kuruluş tedavi için tıbbi araç ve gereçlerden yoksun idi.

Vilayet bütçesi ile bu işleri yapmanın imkanı yoktu. Ancak halkın yardımı, halk ve yönetici işbirliği ile bu işleri yapmak olanağı vardı.

Kişiliği, görev anlayışı ve yetenekleri ile samsun’luların kısa zamanda güven ve sevgisini kazanan, mutasarrıf Hamdi Simavi bey, su ve hastane yapımını
görüşmek için Vilayet, Belediye Meclis ile Ticaret, Ziraat Odaları’nın üyelerini, şehrin ileri gelenlerini toplantıya çağırdı. Mutasarrıf Hamdi Simavi bey Samsun’un en önemli sorunu olan Hastane ve içme suyu ihtiyacını belirterek derhal hastane yapılmasının zorunlu bulunduğunu ifade etti.

Mutasarrıf Hamdi Simavi bey Samsun ilinde (Canik Sancağında) üretilen her bir tütün denginden 40 para (1 kuruş) , tüccar malına ait her bir konşimentodan 30 para alınmasını teklif etti hazır bulunanlar bu teklifi içtenlikle kabul etti.

O zaman Osmanlı tekel idaresi Fransızlara devredilmişti. Tütün alımı ve sigara yapımı Fransız Reji idaresi tarafından yapılmaktaydı. Tütün denklerinden alınan 40 paraların (1 kuruşların) reji idaresince toplanması; Tüccar mallarından tahsil edilecek 30 paraların Ticaret Odası’nca alınması; Mutasarrıflığın resmi yazısı ile ilgili kurumlara bildirildi.

Bu sıralarda Nemlizade Biraderle Şirketi’nin Samsun Şubesi başında bulunan, samsun ve havalisinin saygınlığını kazanmış Nemlizade Hamdi bey ile Mutasarrıf Hamdi Simavi bey samimi arkadaş olur.

Bu günlerde Nemlizade Hamdi bey’in dişi ağrır, abse yapar. Samsun’da tedavisi yapılamaz. Çene kemiği iltihaplanır. Nemlizade Hamdi Bey Samsun’da bulunan Dr. Kanadal Aleksandros ile Avrupa’ya gider ameliyat olur, şifa bularak Samsun’a döner. Samsun’un en büyük Türk tüccarlarından. Nemlizadeler tütün ticareti ve ithalat, ihracat; Yelkenciler deniz taşımacılığı yapmakta. Bu yıllarda Samsun’un suyu Mert Irmağı’ndan, bugünkü su deposunun bulunduğu yerden, o zamanki ismi ile ÇENTOĞLU mevkiinden gelmekte. Bu su ark içinde Subaşı İlkokulu’nun bulunduğu yere gelir ve buradan şehre dağılırdı. Şimdiki Merkez Komutanlığı’nın yerinde bir değirmeni çevirdi.

Şehrin yüksek semtlerine ve Selahiye Mahallesi’ne su çıkmadı. şehrin bu kesimleri daima susuzdu.1885 yılında bu durumda bulunan Samsun’a Mutasarrıf olarak Hamdi Şimavi Bey tayin edildi. Hamdi Simavi bey göreve başlar başlamaz, Samsun’un en büyük ihtiyacının, hastane ve içme suyu olduğunu gördü. Çok önemli bu iki eksiğin giderilmesi için çare aramaya başladı.

Ayrıcı şehirde 3-4 Ermeni-Rum eczanesi mevcut idi.

Ameliyat olması ve hastane tedavisi gereken hastalar İstanbul’a ve Merzifon Amerikan Hastanesi’ne gitmek zorunda.

Şehrin ticaret ve ekonomisi Rum ve Ermeni tüccarların hakimiyetinde. Büyük gayrimenkullere bunlar sahip.

Bu olay da Samsun’a Hastane yapılmasının acil bir zorunluluk olduğunu ortaya koyar.

Hastane yapımı teşebbüsü, kısa zamanda ürünlerini vermeye başladı. Reji idaresince tütün denklerinden toplanan para 3000 liraya ulaşıldı.

Vilayet, Belediye Meclisi üyeleri ile Ticaret, Ziraat Odaları üyeleri ve şehrin ileri gelenleri Mutasarrıfın çağrısı ile toplandı.

Mutasarrıf Hamdi Simavi bey’in başkanlığındaki bu toplantıda, hastane yapımı ile görevlendirilen beş kişilik bir kurul seçildi. Bu kurul şu şekilde görev bölümü yaptı.
Başkan: Arzuoğlu Todoraki ( Canik-Samsun Milletvekili)

2. Başkan : Yelkencizade Hüseyin (Armatör)
Üye: Nemlizade Hamdi (Tüccar)
Üye: Kaplanoğlu Kostaki (Tüccar)
Üye: Çifçiyan (Tüccar)

Bu kurul, Hastanenin inşaatı, görev ve çalışması hakkında tüzük hazırlar. Hastanenin yapımı ve her türlü harcamalarda görevlilerin tayin ve azillerinde Hastane Kurulu yetkili kılınır.

Halen Karadeniz Bölgesi Ruh Sağlığı Hastanesi bulunan, 1902 yılından 1970 yılına kadar 68 yıl hastane olarak kullanılan hastanenin arsası Güllefoğlu’ndan satın alındı. Derhal hastane inşaatına başlandı. Hastane yaptırmakla görevli kurul Hasan Hayri efendiyi inşaatın yapım ve takibi ile görevlendirdi.

Bir taraftan tütün denklerinden alınan 40 para diğer taraftan tüccar mallarından alınan 30 para; zengin ve hamiyetli Samsun’luların büyük katkıları, her sınıftan Samsun’lunun baş ağrısı ile hastane gelirleri büyüdü, inşaat hızla ilerledi.

Tek bir blok halinde hastane binası ortada üç katlı her iki uçta iki katlı olarak yapıldı. Samsun halkını, hastane yapımının tutkusu ve coşkusu sardı.
1902 yazında hastane inşaatı tamamlandı. Nemlizade Hamdi bey hastanenin ihtiyacı bulunan cerrahi ve tıbbi malzemenin Avrupa’dan getirilmesini sağladı. Bunun için 800 altın liralık bir banka kredisi açtırdı.

Bir kısım malzemenin bedelinin daha sonra ödenmesi için Avrupa şirketleri nezdinde teşebbüste bulundu.

Bu suretle hastanenin yatak ve hasta takımları, donatım ve malzemesi, tıbbi ve cerrahi malzemesi tamamlandı.

Mutasarrıf Hamdi Simavi bey hastanenin yapımı, gelirlerin sağlanması ile gece gündüz bilfiil meşgul oldu.Mutasarrıf Hamdi Simavi bey ile yakın arkadaşı Nemlizade Hamdi bey günlerin büyük kısmını hastane inşaatında geçirmeyi, bizzat inşaata nezaret etmeyi, yaşantılarının en zevkli alışkanlıkları halinde sürdürdü.

Reji idaresinin Fransa’dan bir Operatör Doktor getirmesi, Mutasarrıf Hamdi Simavi bey’in teşebbüsleri ile olumlu sonuç verdi. Fransa’dan Opr. Dr. Latour geldi. Opr. Dr. Latour’a aylığı olan 10 altın lira Reji idaresi tarafından ödenecek, buna mukabil reji idaresinin memur ve işçileri hastanede parasız muyene ve tedavi edilecekti.

Padişah bulunan Sultan Abdülhamit’in tahta çıkışının yıldönümü olan 1902 yılının 19 Ağustos’unda Hastane Mutasarrıf Hamdi Simavi bey tarafından büyük bir törenle HAMİDİYE Hastanesi ismiyle açıldı.

50 yataktan ibaret olan Samsun Hastanesi (CANİK HAMİDİYE HASTANESİ)nde Genel Şirürji uzmanlığına Op. Dr. LATOUR, İç hastalıkları doktorluğuna Dr. Constantinikis tayin edildi.

Bu sıralar Dr. Kamil bey (Dr. Kamil Kunter) Giresun Belediye Hastanesi’nden Samsun Belediye Tabibliği’ne tayin edilmişti. Ve şehirde Dr. Kamil beyden başka Türk doktor bulunmuyordu.

Hastanenin doktorları hasta muayene ve tedavisi ile meşgul olurlardı. Baştabiplik görevi yoktu. Hastanenin yönetimi ile görevli hastane müdürü idi.

Hastanenin açılışında Hastane Kurulu, evvelce inşaata memur ettiği Hasan Hayri Efendiyi hastane müdürü olarak tayin etti. Hastanenin ilk müdürlüğünü yapmak şerefi Hasan Hayri Efendiye nasib oldu. Açılışta kapıcılığa Kavaklı Halim ağa, Aşçılığa Hiristo tayin edildiler. Daha sonraları kapıcılığa Aziz ağa, Aşçılığa Yuvan tayin edildi.

Açılış yıllarında Hastane hemşire yoktu. Türk kadınlarının o günkü koşullar içinde hemşire olması imkansız idi.
Hemşirelik görevinin serhastabakıcı olan Fani Elefterıyadi yapmakta idi. Orta yaşlı bir kadın olan Serhastabakıcı Fani Elefterıyadi gece gündüz hastanede bulunur, hiç durmadan , yorulmadan hastaları ile meşgul olurdu. Çok çalışkan Serhastabakıcı Fani, hastanenin direği ve candamarı halinde idi. Görevinde çok mahir olan Fani, Ameliyathanede hastalara Kloroform verir, anestezi yapardı, Panayota ve Yerçamin isminde iki görevli ameliyathanede çalışırdı. Ameliyathane hazırlığı ve Sterilizasyon işlerini başarı ile yaparlardı.

Canik Hamidiye Hastanesi 1905 yılına kadar Mutasarrıf Hamdi Simavi bey’in yakın ilgisi, Nemlizade Hamdi bey’in gayret ve çalışmaları ile günden güne gelişti.

Samsun ve civar halkı İstanbul’a tedavi ve hastalık için gitmekten kurtuldu. Mutasarrıf Hamdi Simavi bey’in gayret ve direktifleri ile başlangıçta hastane yapımı için tütün denginden alınan 50 para tüccar mallarından sağlanan 30 para alınmaya devam edildi. Bu suretle hastaneye gelir sağlandı.

Devletin bir katkısı, mali yardımı olmadan; bu gelirler ile hastane çalışmaları kurul tarafından başarı ile yürütüldü.

Bir ara Bafralılar, Bafra’ya Gümüşsuyu adı verilen suyu getirmek için teşebbüslere geçtiler. Bafra’da üretilen tütün denklerinden alınan 40 parayı bu maksatla kullanmak istediler. Nemlizade Hamdi Bey oğlu Mithat bey’i Bafra’ya gönderdi. Bafralılar ile konuşuldu, Bafra’dan çıkan tütün denklerinden iki kuruş alınmasına, bunun bir kuruşunun hastaneye verilmesine, bir kuruşunun da Gümüşsuyuna harcanmasına karar verildi.

1906 yılında Mutasarrıf Hamdi bey Sakız’a tayin edildi. Samsun’a büyük hizmetleri olan, halkın büyük sevgisini kazanan mutasarrıf Hamdi Simavi bey’in Samsun’dan ayrılışı halkı son derece üzdü.

Mutasarrıflığa Cemal Paşa tayin edildi. Yeni mutasarrıf hastane ile hiç ilgilenmedi. Op. Dr. Latour, Fransa’ya döndü, hastanenin yarsını askeriye işgal etti. Hastane kurulu görev yapamaz hale geldi.

23 Temmuz 1908’de 2. Meşrutiyet ( Hürriyet ) ilan edildi. Askeriye hastaneyi terk etti.  Hastane Kurulu göreve başladı. Nemlizade Hamdi bey’in yardımı ve bağışları ile Avrupa’dan yeni tıbbi malzeme getirildi. Hastanenin ismi CANİK GUREBA hastanesi oldu.

Bu sıralar Genel Şirürjiye Op. Dr. Galinos, Operatör muavini olarak Dr. Bülbülyan, iç hastalıklarına Dr. Evyeniyas tayin edildiler.

Ağustos 1908 yılında eski koşu yeri şimdiki Sanayi Çarşısı olan yerde hastane gelir sağlamak amacı ile büyük bir KERMES-PANAYIR düzenlendi.
Halkın bağışları, Kermes-Panayırdan sağlanan gelir ile hastanede yeniden donatıldı. Hastalara somyalı karyolalar alındı.yatak takımları, donatım malzemesi yenilendi.

Nemlizade Hamdi Bey her gün tekatlı faytonu ile hastaneye gelir, hastaneyi baştan aşağı dolaşır hasta yemeklerini, yataklarını, bütün bölümleri tetkik ve kontrol ederdi.

Hastane yönetimi kurul tarafından başarı ile yürütüldü.

Bu sıralar Samsun’a Todoroki isminde bir sıhhiye müfettişi geldi. Hastaneyi gezdi. Çok beğendi. Nemlizade Hamdi bey’i tebrik etti. Hastanenin Avrupa hastanelerine benzediğini belirtti. Yalnız Başhekim bulunmadığını, Sıhhiye Umum Müdürlüğü’ne karşı sorumlu bir Başhekimin bulunmasını gerektiğini söyledi. Bunu da tamamlarsanız bu güzel hastanenin bir noksanı olmayacak dedi.

Derhal Hastane Kurulu toplandı. Op. Dr. Galinos Baştabip olarak Mutasarrıflığa teklif edildi. Mutasarrıf tarafından teflik, tayin yapılmak üzere Sıhhiye Umum Müdürlüğü’ne gönderildi.

Gelen cevapta; Başhekimlik imtihanına tabi memuriyetden olduğundan Op. Dr.Galinosun İstanbul’a gelip imtihana girmesi gerektiğini bildirdi.
Op. Dr. Galinos Türkçe imtihan veremeyeceğini, Fransızca imtihana girebileceğini bildirdi. Bu durum Sıhhıye Umum Müdürlüğü’nce kabul edildi. Bunun üzerine Op. Dr. Galinos imtihan için İstanbul’a hareket etti.

Bu sırada Yüksek Sağlık Şurası azasından Dr. Aristidi paşanın oğlu Op. Dr. Yorgaki resmen Samsun Gureba Hastanesi Baştabipliği’ne tayin oldu (1908)
Samsun Hastanesi Baştabipliği’ne ilk atama bu suretle yapılmış oldu.

Op. Dr. Yorgaki 1908 yılından 1915 yılına kadar Samsun Hastanesi Operatörlüğünü ve Baştabibliğini ifa etti.

1914 yılında 1. Dünya Savaşı başladı. Seferberlik ilan edildi. Hemen tüm erkekler askere alındı. Asker arasında Tifüs zuhur etti. Hastane yanındaki çayırlığa çadırlar kurularak tifüs mücadele ve tedavisine başlandı. Doktor ve erkek personel askere alındı. Hastanede yalnız Baştabip Op. Dr. Yorgaki kaldı. Bir süre sonra Op. Dr. Yorgaki Tokat Askeri Hastanesi Operatörlüğü’ne Yüzbaşı rütbesi ile tayin edildi. Hastane doktorsuz kaldı. Belediye doktoru Kamil Bey ( Dr. Kamil Kunter ) Dahiliye tabipliğini ifa etti. Samsun Askeri Hastanesi Operatör ve Baştabibi Yüzbaşı Hasan Fehmi Bey ( Op. Dr. Hasan Fehmi Aktay ) Vilayetin onayı ile Samsun Gureba hastanesi Opertatör ve Baştabipliği’ni ifa etti. Op.Dr. Fehmi 1917 yılında İstanbul’a tayin oldu. 1919 yılına kadar Op. Dr. Kemal Bey görev yaptı. Bu yıllarda Dahiliye Tabipliği görevinde Dr. Raif ( Dr. M. Raif Tozanlıoğlu ) Dr. Sami Beyler bulundular. Mart 1919’da Samsun İngilizler tarafından işgal edildi.Amerikalılar hastaneye yerleşti. Türk personeli hastaneden çıkardılar.  Aralık 1919 da Amerikalılar Hastaneyi kurul tarafından idaresi kaydı ile bırakacaklarını bildirmeleri üzerine Samsun Mutasarrıfı Habib bey kurulu görevlendirdi. 20 aralık 1919’da Hastane kurul tarafından teslim edildi. Operatörlüğe Dr. Ertuğrul, Dahiliye Doktorluğuna Dr. Raif, Hastane Müdürlüğü’ne Tozanlıoğlu Faruk Beyler atandı.
Amerikalılar bir çok ilaç ve tıbbi malzeme bıraktılar.

Hastane giderlerini karşılayacak para olmadığından kurul ancak 12 Ocak 1920 tarihine kadar idare edebildi. Yine mecburen kurul hastaneyi Amerikalılara teslim etti. Nihayet Amerikalılar Samsun’u ve hastaneyi terk ettiler. İngiliz işgali sona erdi. Kurul tekrar hastaneyi teslim aldı. Hastaneyi idare 1924 yılına kadar idare etti. Hastanenin yeniden donatılarak malzemeleri tamamlandı. Personeli eğitildi. 1924 yılında İstanbul Hemşire Okulu’ndan mezun iki hemşire Nebahat ve Belkıs hanımlar Samsun Hastanesi’nde göreve başladılar. Hastanenin ilk hemşireleri Nebahat ve Belkıs hanımlardır.

1924 yılından 1954 yılına kadar Hastane Özel İdare’ye bağlandı. Giderleri özel idarece karşılandı. Bu dönemde Memleket Hastanesi ismi verildi.

Bu dönemde Hastane İntaniye pavyosu, Çamaşırhane, Çocuk Pavyonu ve tecrit pavyonları eklendi.

Yatak sayısı 110’a ulaştı. Doktor ve Hemşire kadrosu takviye edildi. Röntgen tesis edildi. 1954 yılında Hastane Sağlık Bakanlığına devredildi. Devlet hastanesi oldu.  1962 yılına kadar hastane aynı şekilde kaldı.  1963 yılında Samsun Devlet Hastanesi Derneği Baştabip Op. Dr. Mustafa Alper tarafından kuruldu.

1963 yılında Halktan ve Hacı adaylarından 110.000 lira bağış toplandı. Bu para ile dernek tarafından 50 yataklı tek katlı hasta pavyonu yaptırıldı. 1965’de hizmete açıldı. Böylece Samsun Devlet Hastanesi yatak sayısı 160’a ulaştı. Uzun yıllar Samsun Devlet Hastanesi tamir edilmemişti. Bina, malzeme ve yatak sayısı yetersizdi. Samsun’da çok daha küçük yerlere 300 yataklı modern ve yeni hastaneler yapılırken Samsun unutulmuştu.

Samsun Hastanesi civar illerin hastalarının başvurduğu bir bölge hastanesi olmasına rağmen tesis ve kapasite yönünden yetersizdi. 1965 yılından itibaren halkın yardımlarının sağlanması, halk ve yönetici işbirliğinin gerçekleştirilmesi ile Samsun Hastanesi Devlet katkısı olmadan gelişmeye, yeni bina ve tesislere sahip olmaya, yeniden yapılırcasına onarılmaya ve yeni baştan donatılmaya başlandı. Samsun Devlet Hastanesi Yardım Derneği bu dört yıla yakın dönemde:
50 yataklı pavyona 80 yataklı servis ve idare bölümlerini ekledi. Bu binalar ile intaniye pavyonunun kaloriferlerini yaptırdı. Poliklinik ek inşaatı ile poliklinikler bir binada toplandı. Ayrı bir bölüme ilk yardım ve acil poliklinik yapıldı. Bahçe ihata duvarları yaptırılarak bahçenin geçiş ve oyun yeri olması önlendi. Su deposu yaptırılarak su sıkıntısı sona erdirildi.

Bütün bahçe yeniden tanzim edildi. Sulama boruları döşendi. Bahçeye 750 çam ağacı dikildi. Havuzlar ve oturma alanları, çiçek bahçeleri ile hastane görünüşü değişti.güzelliğe kavuştu.Çamaşırlık yapıldı. Elle çamaşır yıkanması sona erdi.  Mutfak yeni baştan yapıldı; modern kuzine ve araçlarla donatıldı.
Bakır yemek kapları, maşrapalar yerine porselen tabak, cam bardaklar alındı. Her servise ofis banyo yapıldı. Hastanenin her tarafına sıcak su verildi. Banyolar yapıldı. Elektrik, sıhhi tesisat, doğrama kısımları tamamen değiştirildi.Çatı yeniden onarıldı. Böylece Samsun Devlet Hastanesi yatak sayısı 275’e ulaştı. Hastane temizliği, donanımı ve görev düzeni ile herkesin taktirini kazanacak bir duruma geldi. 1970 yılı Mayıs ayında Samsun Devlet Hastanesi 1965 yılından beri yapımı süren yeni binasına taşındı. 325 yatakla hizmete girdi. 1973 yılından sonra Halk ve Yönetici işbirliği, halk yardımı ile yeni bir hamle dönemi başladı.  Hastane bahçesinin tanzimi, yolların yapımı, sulama ve aydınlatma tesislerinin kurulması, Samsun Devlet Hastanesi Türkiye’nin en güzel parklarından biri haline geldi. Yeni bir Poliklinik – İdare – İlk yardım – Hasta kabul hemşire katını ihtiva eden inşaat Dernek – Döner Sermaye işbirliği ile 2.500.000 tl. yaptırıldı. İnşaatın eksikleri ve donatımı ve binaları, ile yeni giriş düzen ve binaları, bahçe yapımı dernekçe karşılandı.

Bu suretle hasta yatağı sayısı 100 artarak 425’e ulaştı. Poliklinik ve ilk yardım hizmetleri, hastane çalışmalarında büyük rahatlık sağlandı. Samsun Devlet Hastanesi’nin donatım malzemeleri ile tıbbi araç ve gereçlerin yarısı dernek tarafından temin edilmiştir. Temelinde, gelişmesinde Samsun halkının katkısı, bağışı ve yardımı bulunan Samsun Devlet Hastanesi, Samsun halkının yardım ve katkısı ile başarılıdır, güvenlidir.

Samsun Devlet Hastanesi’ndeki beğeni, övünç kaynağı olan tüm görüntüler Samsun halkının eseridir. Halk ve Devlet işbirliğindeki başarının simgesi olarak kurulmuş olan ve yaşayan Samsun Devlet Hastanesi, Samsun halkına layık olma gayreti içinde; ilelebet daha başarılı, daha faydalı olmak için hizmet aşkı dopdolu olacaktır.

Gelecek nesillere bu hizmet aşkı , bizden evvel görev yapanlardan devir alınan şekilde; her zaman canlı ve kuvvetli olarak devredilecektir. Bugün hastanenin kuruluşunda, çalışmasında; emek, yardım ve hizmeti bulunanlardan ebedi hayata göç edenleri Rahmetle ve şükranla, hayatta bulunanları sağlık dilekleri ve saygı ile anıyoruz.

Samsun Devlet Hastanesi yeni binası 07.05.2011 Cumartesi günü saat 10.00’da Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Sayın Recep AKDAĞ, Bayındırlık ve İskan Bakanımız Sayın Mustafa DEMİR ve Valimiz Sayın Hüseyin AKSOY tarafından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi olarak törenle hizmete açıldı.

İşletme Adı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Telefon (0362) 444 77 55
Faks (0___) ___ __ __
Adres Eski Havaalanı Mevkii
İl Samsun
İlçe İlkadım
Web Adres www.samsundh.gov.tr


Yazının Toplam Okunma Sayısı : 935
Yazının Bugün İçin Okunma Sayısı : 0

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>