Bafra Asarkale ve Kaya Mezarları

13 Mayıs 2016 Cuma, 21:13

Bafra Asarkale ve Kaya Mezarları Bafra İlçesi’nin 30 km. güneybatısında, Kızılırmak Vadisi içerisinde ve Altınkaya Barajı yakınındadır.

Kolay Beldesi, Asar Köyü yakınında yeralan, Kızılırmak’ın batı kenarında Bafra ovasını Anadolu’nun iç kısımlarına bağlayan vadiyi kontrol etmek için kurulmuş kale tipi bir yerleşmedir. Teraslar halindeki Asarkale’de kayaya oyulmuş bir sarnıç ile yine kayaya oyularak açılmış merdivenli bir yer altı geçişi vardır. Yaklaşık 1063.24 ha lık bir alan arkeolojik sit ve Doğal Sit alanı olarak koruma altına alınmıştır.

Asarkale, Hellenistik Çağ’a ait olup savunma (korunma) amacıyla yapılmıştır. Anakayaya oyularak yapılmış (3) adet mezarın da aynı döneme ait olduğu sanılmaktadır.

Paflagonya Bölgesi içerisinde bulunan Asarkale, stratejik yönden önemli bir konuma sahip olup askeri amaçla (savunma) kullanılmıştır.

İkisi kalenin yamaçlarında, biriside ırmağın (Kızılırmak) karşı yakasında olmak üzere Grek mimarisinin özelliklerini taşıyan 3 adet kaya mezarları bulunmaktadır. Asarkale ve Paflagonya tipi bu üç kaya mezarı Hellenistik Döneme (M.Ö. III.yy) tarihlenmektedir.samsun-asarkale

Irmak seviyesinden yaklaşık 300 m yükseklikte kaleye, girişi yol hizasında olan bir tünelle çıkılabilmektedir. Askeri amaçla yapılan bu tünel asfalt yol yapılmadan önce ırmağa açılıyordu.

Asarkale Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/07/1998 tarih ve 3201 sayılı kararı ile 1. Ve 2. Derece Doğal sit alanı olarak tescil edilmiştir.

bafra-asarkale-2

Tarihi doku, özellikli kaya kütleleri ve bitki örtüsüyle zengin bir görsel özellik arzetmektedir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Samsun Haber Tasarım ve Programlama: SamsunLife