Samsun Gezilecek Yerler

Asarcık Ekonomik Durum

02 Ocak 2015 Cuma, 02:02

TARIM, HAYVANCILIK, SU ÜRÜNLERİ

Asarcık küçük bir ilçe olduğundan geçim kaynakları fazla bir çeşitlilik göstermez.

Başlıca geçim kaynakları şunlardır: Tarım, hayvancılık, inşaat işçiliği, ticaret ve ormancılık.

Tarım sektörü diğer sektörlere oranla daha önemli bir yer tutar. Halkın çoğu tarımla uğraşır. En çok buğdaygiller yetiştirilir. Buğday, mısır, fasulye, şekerpancarı, bezelye, sebze ve meyve en çok yetiştirilen ürünlerdir.

Ekilecek alanlar az olduğundan çiftçiler ancak ihtiyaçları kadar ekim yapabiliyor. Kısıtlı sayıda çiftçi satış amaçlı ekim yapabiliyor. Ayrıca toprağın verimi de düşüktür.

Hayvancılık sektörü de önemli bir yere sahiptir. En çok büyükbaş hayvancılık ve özellikle de köylerde yapılmaktadır. İnsanların bir kısmı kendi et ve süt ihtiyacını karşılamak üzere bu işi yapmakta, bir kısmı da bunu ticari amaçlı yapmaktadır. Halin hemen yanıbaşında hayvan pazarı kurulur. Besicilik yaygındır. Özellikle de tavuk besiciliği.

İklim koşulları ve yetersiz şartlardan dolayı inşaat işçiliği rağbet gören bir başka sektördür. Asarcık’ta inşaat işi az olduğundan bu insanların çoğu Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Rusya gibi büyük yerlere gidip çalışırlar.

Kısıtlı sayıdaki insan da ticaretle uğraşır Asarcık’ta. Asarcık’ta 100 kadar işyeri bulunmaktadır. Bu sayı Pazar anında iki-üç katına çıkabilmektedir.

Ormanlık alanlara yakın olan köylerde ise ormancılık yapılmaktadır. Yakacak ihtiyacını karşılayan köylü, ihtiyaç fazlasını satıp geçimini sağlar. Ormanlarla ilgili yasaklar yüzünden istenilen oranda kesim yapılamadığından bu alan biraz kısıtlıdır. Bunlara uymayan köylüler hakkında cezai müeyyide uygulanmaktadır.

Özellikle son yıllarda fındık bahçeleri de hemen hemen Asarcık’ın her yerine kurulmaktadır. Ayrıca eskiden yüzün üzerinde halı tezgahı mevcutmuş, fakat Pazar payının az olmasından dolayı bu sektör çökmüştür.

 SANAYİ VE ÜRETİM

Asarcık küçük bir ilçe olduğundan dolayı sanayiinin pek geliştiği söylenemez. Fakat son yıllarda yavaş yavaş bir kıpırdanmadan bahsedilebilir.

Şuanda Asarcık’ta faaliyet gösteren son teknolojiyle çalışan bir un fabrikası, bir parke fabrikası, bir mandıra ve altı tavuk çiftliği vardır.

AS-UN yani Asarcık Un Fabrikası Avrupa’da uzun yıllar çalıştıktan sonra yatırımını doğum yeri olan Asarcık’a yapmak isteyen Adil Eneş tarafından yaptırılmıştır. Zengin olup da yatırımını Asarcık dışında gerçekleştiren çok Asarcıklı vardır. Bu onlara güzel bir örnektir diye düşünüyorum. 1997’de üretime başlayan fabrika her kalite unun üretimi yapılmaktadır. Sadece Asarcık’a değil civar ilçe ve illere de pazarlama yapılmaktadır.

Asarcık’ın bir diğer fabrikası ASPARSAN PARKE FABRİKASI’dır. Bu fabrika Asarcık’ın ilk sanayii tesisidir. Asarcık ve civar ilçelerinin parke ihtiyacını giderecek kapasiteye sahip olan fabrika birinci sınıf parke üretmektedir. Fabrika karlılık amacından çok verimlilik ilkesine göre üretimi amaçlamaktadır.

Asarcık’ta tavuk besiciliği de rağbet gören bir başka alandır. Asarcık’ta 4 tavuk besi çiftliği, 1 yumurta tavuçuluğu işletmesi vardır. Bu kümeslerde yaklaşık olarak yılda 240 bin dolayında tavuk yetiştirilir ve civar piliç fabrikalarına satılır. Ayrıca yumurta üretim işletmesinin günlük ortalaması 2500 yumurtadır.

Asarcık’ta faaliyet gösteren tarımsal kalkınma koop. tarafından günlük ortalama 1,5 ton süt toplanarak OTAT firmasına pazarlanmaktadır.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir